One Choice
เดอะลิ่ฟวิ่ง นารายา 2 (แยกนิคม-มินิแบ)

One Choice

O เฟอร์ฯทั้งหลัง

O ส่วนลด!พิเศษ

เลือกโปรที่ถูกใจได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Big Bonus
เดอะลิ่ฟวิ่ง 3 (กาญจนาฯ-ลาดปลาดุก)

Big Bonus

ส่วนลดพิเศษมูลค่า 400,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
โปรยกล้อ
บ้านบูรพา (ศรีราชา-บ่อวิน)

โปรยกล้อ

ฟรี! มอเตอร์ไซร์ Yamaha Fino

125cc 1คัน + ค่าใช้จ่ายวันโอน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
One Choice
เดอะลิ่ฟวิ่ง นารายา 2 (แยกนิคม-มินิแบ)

One Choice

O เฟอร์ฯทั้งหลัง

O ส่วนลด!พิเศษ

เลือกโปรที่ถูกใจได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Big Bonus
เดอะลิ่ฟวิ่ง 3 (กาญจนาฯ-ลาดปลาดุก)

Big Bonus

ส่วนลดพิเศษมูลค่า 400,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
โปรยกล้อ
บ้านบูรพา (ศรีราชา-บ่อวิน)

โปรยกล้อ

ฟรี! มอเตอร์ไซร์ Yamaha Fino

125cc 1คัน + ค่าใช้จ่ายวันโอน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด