The Living by Proud Naraya
The Living by Proud Naraya

แนวความคิดโครงการ

มาตรฐานใหม่แห่งการอยู่อาศัย สัมผัสการใช้ชีวิตที่ลงตัว
ครบครัน เพื่อรองรับความสุข ของสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว การออกแบบบ้านให้ลงตัวกับการใช้ชีวิต
เพื่อเติมพลัง แรงกาย ในการใช้ชีวิต อย่างสมบูรณ์แบบ

โครงการ

The Living Naraya

ที่ตั้งโครงการ

ซอย อ่อนนุช 40 ตรงข้ามค่ายเอราวัณ
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

เนื้อที่

21-2-74 ไร่

มูลค่าโครงการ

258 ล้านบาท

สินค้า

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยวแบบเล็ก

จำนวน 61 แปลง

บ้านเดี่ยวแบบใหญ่

จำนวน 65 แปลง

บ้านชั้นเดียว

จำนวน 23 แปลง

รวม

จำนวน 149 แปลง

แบ่งเป็น

[เฟส 1]

1.1 บ้านเดี่ยวแบบเล็ก

จำนวน 10 แปลง

1.2 บ้านเดี่ยวแบบใหญ่

จำนวน 16 แปลง

1.3 บ้านชั้นเดียว

จำนวน 13 แปลง

รวมเฟส 1

จำนวน 39 แปลง

[เฟส 2]

2.1 บ้านเดี่ยวแบบเล็ก

จำนวน 21 แปลง

2.2 บ้านชั้นเดียวแบบใหญ่

จำนวน 44 แปลง

รวมเฟส 2

จำนวน 65 แปลง

[เฟส 3]

3.1 บ้านเดี่ยวแบบเล็ก

จำนวน 35 แปลง

3.2 บ้านชั้นเดียว

จำนวน 10 แปลง

รวมเฟส 3

จำนวน 45 แปลง

สรุปรวมทั้งโครงการ

จำนวน 149 แปลง

สาธารณูปโภค

ถนนเมน กว้าง 12 เมตร
ถนนซอย กว้าง 8.3 เมตร
บ่อรองรับน้ำโครงการ
สวนสาธารณะ
ที่ตั้งอาคารนิติบุคคล

ทำเลที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ถนนนเรศวร ซอยเอราวัณ 40 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร: 036-424-533 แฟกซ์: 036-424-534

โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช

ห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง

บิ๊กซี สาขาลพบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาลพบุรี

สถานศึกษาใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฏร์รังสฤษฏ์)