บ้านบูรพา บ่อวิน
บ้านบูรพา บ่อวิน

แนวความคิดโครงการ

บ้านที่ครบครัน ทุกฟังก์ชั่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการและสะท้อนรสนิยมของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ณ ใจกลางบ่อวิน

โครงการ

บ้านบูรพา (บ่อวิน)

ที่ตั้งโครงการ

เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ซอย วัดบ่อวิน-ยางเอน
ถนนสายบ่อวิน-ปากร่วม ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เนื้อที่

49-2-27.4 ไร่

มูลค่าโครงการ

755 ล้านบาท

สินค้า

ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว

จำนวน 142 แปลง

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น

จำนวน 291 แปลง

บ้านแฝดชั้นเดียว

จำนวน 4 แปลง

ที่ดินเปล่า

จำนวน 6 แปลง

รวม

จำนวน 443 แปลง

แบ่งเป็น

[เฟส 1]

1.1 ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว

จำนวน 88 แปลง

1.2 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น

จำนวน 148 แปลง

1.3 ที่ดินเปล่า

จำนวน 3 แปลง

รวมเฟส 1

จำนวน 239 แปลง

[เฟส 2]

2.1 ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว

จำนวน 54 แปลง

2.2 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น

จำนวน 143 แปลง

2.3 ที่ดินเปล่า

จำนวน 3 แปลง

2.4 บ้านแฝดชั้นเดียว

จำนวน 4 แปลง

รวมเฟส 2

จำนวน 204 แปลง

สาธารณูปโภค

ถนนเมนกว้าง 16 เมตร
ถนนเมนกว้าง 12 เมตร
ถนนซอยกว้าง 8 เมตร
สวนสาธารณะ
ที่ตั้งอาคารนิติบุคคล

โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน
โรงพยาบาลปิยะเวชบ่อวิน
สถานพยาบาลเมดิคอลเวช

ห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง

มินิบิ๊กซี
เทสโก้โลตัสบ่อวิน
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพลส

สถานศึกษาใกล้เคียง

โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
โรงเรียนเขาหินนิกราษฎร์บำรุง
โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน