บทความ

the article

มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิมกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอด
มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิมกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำโดยคุณภิเษก ศังขวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณรฏีรัตน์ ศังขวณิช กรรมการบริหาร และพนักงาน เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิมกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอด เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างอนาคตที่ดีและความสำเร็จของเด็กๆ ณ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ โดยมีอาจารย์เป็นตัวแทนรับมอบ...

[อ่านเพิ่มเติม]

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้แทน บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวั...

[อ่านเพิ่มเติม]