มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิมกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำโดยคุณภิเษก ศังขวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณรฏีรัตน์ ศังขวณิช กรรมการบริหาร และพนักงาน เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิมกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอด เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างอนาคตที่ดีและความสำเร็จของเด็กๆ ณ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ โดยมีอาจารย์เป็นตัวแทนรับมอบ
Back