ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้แทน บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ สถิตอยู่ในใจ พสกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
Back