บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เกี่ยวกับ

About us

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ
บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เดิมชื่อบริษัท คุณาลัย ดีเสลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนก่อตั้งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551
โดยนายภิเษก ศังขวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แยกมาจากกลุ่มบริษัทคุณาลัย กรุ๊ป
มี นายปกรณ์ ศังขวณิช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
ด้วยการนำนวัตกรรมการบริหารจัดการ และก่อสร้าง เพื่อส่งมอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย ด้วยปรัชญาการดำเนินการธุรกิจแบบ

Customer Centric
ใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

Standard
คัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

Responsibility
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Good Governance
บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี